สำหรับเจ้าหน้าที่แจ้งปรับปรุงจุดเสี่ยงที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น